1. เวลาฝึกถ้าความเร็วมากๆ จะมองตามไม่ทันเลย และ ไม่รู้ว่าเหนือหาของบทความเป็นอย่างไร ทั้งๆ ที่แบบฝึกที่ใช้จะเป็นบทความซ้ำๆ กัน จะแก้ไขอย่างไรค่ะ 2. เวลาฝึกยังคงอ่านออกเสียงในใจอยู่แต่อาจจะไม่ทุกคำเพราะต้องมองตามให้ทันจะแก้ไขเรื่องอ่านออกเสียงในใจได้อย่างไรค่ะ 3. แบบฝึกบทต่อๆ ไปมีเนื้อหาอย่างไร และ มีแบบฝึกหัดอะไรเพิ่มเติมบ้างค่ะ ?
 
 
1. เทคนิคการฝึก ในช่วงแรก อยากให้พยายามมองตามรูปแบบและความเร็วให้ทันเท่านั้น ไม่ต้องทำความเข้าใจเนื้อหาเพราะเนื้อหาการฝึก จะเป็นเรื่องภูเก็ต ซ้ำๆ กันตลอด (ที่ใช้เนื้อหาเดิม เนื่องจากไม่ต้องการให้ผู้ฝึกพยายามอ่านทำความเข้าใจ) 2. ในช่วงแรกสำหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ่าน จะเริ่มจากการค่อยๆ เลิกอ่านออกเสียงในใจ อาจจะยังมีบางคำที่อ่านออกเสียงในใจอยู่บ้าง แต่หากฝึกโดยอาศัยเทคนิคการมองที่รวดเร็ว ตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จะทำให้เราเลิกอ่านออกเสียงในใจได้ 3. แบบฝึกทั้ง 60 บทจะประกอบด้วย แบบทดสอบความเร็วการอ่านก่อนและหลังฝึกของแต่ละบท และตั้งแต่บทที่ 21-60 จะมีแบบทดสอบเพิ่มเติมขึ้นมาคือ แบบทดสอบวัดความเร็วการอ่านและทำความเข้าใจ *สามารถอ่านและดูเทคนิคการฝึกเพิ่มเติม ได้ที่หน้าเว็บไซด์ ในส่วนเมนู "เทคนิคการฝึก" มุมซ้ายล่าง*
 
     
 
ผมควรปรับขนาดหน้าจอเท่าไหร่ดีครับ เนื่องจากว่าจอภาพที่บ้านมีขนาด 19 นิ้ว wide screen ซึ่งทำให้จอกว้างมากครับ ใหญ่กว่าหนังสือจริงเยอะมากๆ กลัวว่าจะมีผลต่อการฝึก ?
 
 
หน้าจอใหญ่ หรือ ตัวหนังสือใหญ่กว่าปกติ ไม่จำเป็นต้องปรับและไม่มีผลต่อการฝึก แต่หากคิดว่าหน้าจอกว้างและระหว่างฝึกรู้สึกว่ามองลำบาก ก็ให้ลองขยับการมองออกห่างจากหน้าจอจนกระทั่งอยู่ในระยะที่มองได้สะดวก
 
     
 
ฝึกอ่านแล้ว ถ้ายังอ่านช้าอีกจะทำอย่างไรค่ะ ?
 
 
เมื่อฝึกไปเรื่อยๆ จะคุ้นเคยกับการอ่านอย่างรวดเร็ว พยายามมองตามให้ทันก่อน และ เมื่อสายตาคุ้นเคยกับการมองเร็วแล้ว ให้ลองจำว่าที่มองผ่านไปคือคำอะไร หรือ เรื่องอะไร หากฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆ จะเริ่มกวาดตาอ่านหนังสืออย่างรวดเร็ว อ่านโดยบางคำไม่ต้องอ่านออกเสียงในใจ ฝึกต่อไปเรื่อยๆ จะสามารถอ่านเป็นกลุ่มคำได้ทีละ 2 คำ, 3 คำ หรือ ทีละครึ่งบรรทัด และเมือ่ผ่านการฝึกไปแล้ว จะต้องนำเทคนิคที่ได้ ไปใช้ในการอ่านหนังสือจริงๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญ และจะช่วยพัฒนาความเร็วในการอ่านได้อย่างรวดเร็วด้วย
 
     
 
มีปัญหาในการเข้าฝึกฝนค่ะ คือวันนี้ตอนเช้าเข้าฝึกที่โรงเรียน แต่พอหลังจากล็อกอินเข้าไปแล้ว กด “บทถัดไป” เพื่อเข้าฝึก จะเด้งกลับมาที่หน้าเดิมค่ะ ทำให้ไม่สามารถเข้าฝึกได้ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ ?
 
 
ปัญหาอาจเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น มีการบล็อกไม่ให้ Pop up หน้าการฝึก (ที่เป็นFlash) ดังนั้นจึงเด้งกลับมาที่หน้าเดิม หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ แนะนำให้ลองเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นดู
 
     
 
เพิ่งเริ่มฝึกช่วยแนะนำเทคนิคหน่อยค่ะ ?
 
 
เทคนิคการฝึกในช่วงแรกคือ ให้คิดว่าเป้าหมายในการฝึกคือมองตามความเร็วตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นให้ทันก่อน (อ่านไม่เข้าใจไม่เป็นไร) พยายามอ่านตามให้ทัน หลังจากมองตามตัวอักษรหรือรูปแบบตัวอักษรคุ้นเคยแล้ว พยายามจำสิ่งที่มองให้ได้มากที่สุด โดยไม่ต้องลดความเร็วลง
 
     
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
     
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  info@speedreadingthai.com   หรือ   0-2661-7720 ต่อ 3  ในเวลาทำการ

Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.