โปรแกรมเร็วไปอ่านไม่ทัน ?
 
 
ปกติโปรแกรมจะถูกออกแบบให้มีความเร็วเกินขีดความสามารถที่จะอ่านได้ทัน ดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องอ่านให้ทันหรือเข้าใจในสิ่งที่อ่าน เพราะวิธีการฝึกจะเน้นในเรื่องของการมองตามให้ทันก่อน หากเรารู้จักใช้สายตาในการมองให้เร็วแล้ว ความเข้าใจจะตามมาทีหลัง
 
     
 
เวลาที่ฝึกอ่านจะต้องส่ายหน้าตามตัวหนังสือหรือไม่ ?
 
 
การฝึก Speed Reading จะใช้เพียงสายตาในการมองตามให้ทันเท่านั้น
 
     
 
จะทำแบบทดสอบย้อนหลังอย่างไร ?
 
 
ไปที่เมนูทบทวนแบบทดสอบที่อยู่ด้านซ้ายมือ เลือกประเภทแบบทดสอบ ( Speed test, Fast brain test ) และ เลือกบทที่ต้องการทดสอบซ้ำ แต่จะไม่มีการเก็บสถิติไว้
 
     
 
ตรงเวลา ตัวอักษรต่อนาที คืออะไร และจำนวนตัวอักษรต่อนาทีมากกว่าหรือน้อยกว่าถึงจะดี แล้วเวลาทำบทใหม่รู้สึกเหมือนทำบทเดิมเลยทั้งที่กดบทถัดไปแล้วด้วยค่ะ?
 
 
การรายงานผลเป็นตัวอักษรต่อนาที คือ การวัดความเร็วในการอ่าน ซึ่งจะวัดว่าสามารถอ่านหนังสือได้กี่ตัวอักษรต่อ1นาที ดังนั้นเมื่อจำนวนตัวอักษรมากขึ้น แสดงว่าสามารถอ่านได้เร็วขึ้น และสำหรับการฝึกทั้งหมด 60บท จะมีเทคนิคเหมือนๆ กัน แต่จะแตกต่างในเรื่องของความเร็ว ซึ่งจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น และบางเทคนิคเมื่อถึงบทหลังๆ จะมีรูปแบบแตกต่างกันไป สามารถเช็คว่าเข้าฝึกถึงบทที่เท่าไหร่แล้ว ได้จากหน้าแรกหลังจากล็อกอิน ซึ่งจะฟ้องเตือนว่า แบบฝึกล่าสุดที่ฝึก คือแบบฝึกที่เท่าไหร่
 
     
 
ฝึกวันละหลายๆ บทได้ไหมครับ ?
 
 
โดยปกติใน 1วันสามารถเข้าฝึกได้สูงสุด 2บท แต่แนะนำให้ฝึกวันละ 1 บทเรียนเท่านั้น เพราะการฝึกจะได้ประสิทธิภาพที่ดี ขึ้นอยู่กับการเข้าฝึกต่อเนื่องสม่ำเสมอ ดังนั้นแนะนำให้เข้าฝึกอย่างน้อย 4 วัน / 1 สัปดาห์
 
     
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
     
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  info@speedreadingthai.com   หรือ   0-2661-7720 ต่อ 3  ในเวลาทำการ

Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.