Username :
 
 
 
 
   Password :
 
 
 
 
 
 
> ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน Click!
 
 
> หากลืมรหัสผ่าน
 
  เข้าฝึกโปรแกรม แต่่ไม่ขึ้นตัวอักษรใดๆ     กดปุ่ม Start ใน I Pad ไม่ได้ ?     สถิติืแบบทดสอบหลังเรียนเป็น 0 คะ ?      
 
    ติดต่อ 02-661-7720
 

Speed Reading คือ โปรแกรมฝึกเพิ่มความเร็วการอ่าน ที่ช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ่าน จากการอ่านทีละคำ เป็นการอ่านทีละประโยค , ทีละครึ่งบรรทัด , ทีละบรรทัด อ่านต่อ>>>
Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.