Username :
 
 
 
 
   Password :
 
 
 
 
 
 
> ลงทะเบียนรับรหัสผ่าน Click!
 
 
> หากลืมรหัสผ่าน
 
  สถิติแบบทดสอบหลังเรียนเป็น 0 ค่ะ ?     เข้าฝึกโปรแกรม แต่ไม่ขึ้นตัวอักษร ?     กดปุ่ม Start ใน I Pad ไม่ได้ ?      
 
    ติดต่อ 02-661-7720
 

Speed Reading คือ โปรแกรมฝึกเพิ่มความเร็วการอ่าน ที่ช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ่าน จากการอ่านทีละคำ เป็นการอ่านทีละประโยค , ทีละครึ่งบรรทัด , ทีละบรรทัด อ่านต่อ>>>
Copyright © 2010 - 2012 Speed Reading Thai Co., Ltd. All Rights Reserved.