เทคนิคการฝึก

แบบฝึกที่ 1 แบบฝึกกล้ามเนื้อตา
บทที่ฝึก : บทที่ 1 – 30

วิธีการฝึก : เคลื่อนไหวสายตาตามวัตถุที่ปรากฏขึ้นให้ทัน(วัตถุเคลื่อนที่ขึ้น ลง ซ้าย ขวา)
เทคนิค : ใช้สายตามองโดยไม่ต้องขยับศีรษะตาม
ช่วยพัฒนา : เคลื่อนไหวสายตาได้เร็วขึ้น

แบบฝึกที่ 2 แบบทดสอบวัดความเร็วการอ่านก่อนฝึก
บทที่ฝึก : บทที่ 1 – 30

วิธีการฝึก : กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” แล้วอ่านเนื้อเรื่องให้จบจากนั้นจึงกดปุ่ม “เริ่ม/หยุด”
เทคนิค : อ่านให้เหมือนตอนที่ฝึก ทั้งรูปแบบการอ่านและความเร็วการอ่าน
ช่วยพัฒนา : การอ่านที่ความเร็วสูงๆ ได้คล่อง

แบบฝึกที่ 3 แบบฝึกอ่านทีละคำ
บทที่ฝึก : บทที่ 1 – 9

วิธีการฝึก : ไล่สายตาตามคำที่ปรากฏขึ้นให้ทัน
เทคนิค : อ่านเนื้อเรื่องที่ใช้ฝึก ให้เข้าใจก่อนเข้าฝึก คลิกที่นี่ เพื่อเข้าอ่านบทความ
ช่วยพัฒนา : เลิกอ่านออกเสียงในใจ (ไล่สายตาได้เร็วขึ้น)

แบบฝึกที่ 4 แบบฝึกเพื่อเพิ่มขอบเขตในการมอง
บทที่ฝึก : บทที่ 1 – 30

วิธีการฝึก : มองตามรัศมีของรูปวงกลม หรือ สี่เหลี่ยมที่ขยายออก
เทคนิค : มองจุดกึ่งกลาง และให้เห็นการขยายออกของรูปทุกๆ ด้าน
ช่วยพัฒนา : การอ่านทีละ 2 – 3 คำ หรือ มากกว่านั้น

แบบฝึกที่ 5 แบบฝึกจดจำรูปแบบการอ่าน
บทที่ฝึก : บทที่ 1 – 30

วิธีการฝึก : จำคำที่ปรากฏขึ้นให้ได้มากที่สุด
เทคนิค :
มองกว้างๆ โดยมอง 1 ครั้ง ให้ได้มากกว่า 1คำ ไม่เพ่งมองไปที่คำใดคำหนึ่ง

ช่วยพัฒนา : การอ่านทีละ 2 – 3 คำ หรือ มากกว่านั้น

แบบฝึกที่ 6 แบบฝึกการมองเป็นกลุ่มคำ
บทที่ฝึก :
บทที่ 3 – 30

วิธีการฝึก : อ่านกลุ่มคำที่ปรากฏขึ้นและจำให้ได้มากที่สุด
เทคนิค : มองตรงกึ่งกลางของกลุ่มคำที่ปรากฏขึ้นโดยเริ่ม มองความกว้าง 2 – 3 คำ มองครั้งหนึ่งให้เห็น 2 – 3 คำ (คำที่เหลือถ้ามองไม่ทันนั้นไม่เป็นไร และพยายามไม่เพ่งมองไปที่คำใดคำหนึ่ง) หลังจากมองได้คล่องแล้ว ต่อไปขยายการมองให้กว้างขึ้นเป็นครั้งละ 4 – 5 คำ หรือมากกว่านั้น โดยต้องมองให้คล่องก่อนจึงขยายการมองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ช่วยพัฒนา : การอ่านทีละ 2 – 3 คำ หรือ มากกว่านั้น

แบบฝึกที่ 7 แบบฝึกการมอง 2 จุด (สลับซ้าย ขวา)
บทที่ฝึก : บทที่ 1 – 2
วิธีการฝึก : มองตามวัตถุที่ขยับซ้าย ขวา โดยในระหว่างที่วัตถุเคลื่อนจากซ้ายไปขวา ต้องอ่านคำที่อยู่ในบรรทัดให้ได้มากที่สุด
เทคนิค : อ่านเนื้อเรื่องที่ใช้ฝึก ให้เข้าใจก่อนเข้าฝึก คลิกที่นี่ เพื่อเข้าอ่านบทความ
ช่วยพัฒนา : เลิกอ่านออกเสียงในใจ (ไล่สายตาได้เร็วขึ้น)

แบบฝึกที่ 7 แบบฝึกการมอง 2 จุด (พร้อมกัน)
บทที่ฝึก :
บทที่ 3 – 30
วิธีการฝึก :
มองตามวัตถุที่เคลื่อนที่ลงมา 2 ข้าง ซ้ายขวาพร้อมกัน ในขณะที่วัตถุเคลื่อนลงมาที่บรรทัดใด ขอให้อ่านคำที่อยู่ในบรรทัดนั้นตาม
เทคนิค :
มองตรงกึ่งกลางของบรรทัด โดยเริ่มมองความกว้าง 2 – 3 คำ มองครั้งหนึ่งให้เห็น 2 – 3 คำ (คำที่เหลือถ้ามองไม่ทันนั้นไม่เป็นไร และพยายามไม่เพ่งมองไปที่คำใดคำหนึ่ง) หลังจากมองได้คล่องแล้ว ต่อไปขยายการมองให้กว้างขึ้นเป็นครั้งละ 4 – 5 คำ หรือมากกว่านั้น โดยต้องมองให้คล่องก่อนจึงขยายการมองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ช่วยพัฒนา :
การอ่านทีละ 2 – 3 คำ หรือมากกว่านั้น

แบบฝึกที่ 8 แบบทดสอบวัดความเร็วการอ่านหลังฝึก
บทที่ฝึก : บทที่ 1 – 30

วิธีการฝึก : กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” แล้วอ่านเนื้อเรื่องให้จบจากนั้นจึงกดปุ่ม “เริ่ม/หยุด”
เทคนิค : อ่านให้เหมือนตอนที่ฝึก ทั้งรูปแบบการอ่านและความเร็วการอ่าน
ช่วยพัฒนา : การอ่านที่ความเร็วสูงๆ ได้คล่อง

แบบฝึกที่ 9 แบบฝึกวัดความเร็วการอ่านและความเข้าใจ
บทที่ฝึก :
บทที่ 13 – 30

วิธีการฝึก : อ่านบทความและตอบคำถาม 5 ข้อ โดยหลังจากฝึกแบบวัดความเร็วในการอ่าน (หลังฝึกจบ) ในบทที่ 13 และกลับมาที่หน้าเมนูหลักแล้ว ให้คลิก “เริ่มต้นทดสอบ”

เทคนิค : อ่านให้เหมือนตอนที่ฝึกทั้งรูปแบบการอ่านและความเร็วการอ่าน และพยายามตอบคำถามให้ถูกทุกข้อ
ช่วยพัฒนา :
ทำความเข้าใจ การคิด การตัดสินใจที่ความเร็วการอ่านสูงๆ สามารถอ่านหนังสือเร็วโดยยังคงความเข้าใจเหมือนการอ่าน หนังสือช้า