เริ่มต้นแล้วกับการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (รุ่นที่ 8)

ภาพบรรยากาศ วันแรกของการเข้าฝึกฝน Speed Reading ของน้องๆ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (รุ่นที่ 8)

Leave a Reply