เริ่มต้นแล้วกับการฝึกฝนอ่านเร็ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (รุ่นที่ 10)

ภาพบรรยากาศ วันแรกของการเข้าฝึกฝน Speed Reading ของน้องๆ โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย(รุ่นที่ 10)

Leave a Reply