มุมมองสื่อมวลญี่ปุ่น

มุมมองสื่อมวลญี่ปุ่น         วิธีการเรียนการสอนของคอร์สสอนอ่านเร็ว ได้ตีพิมพ์ลง ในหนังสือพิมพ์ “คะโฮะคุชินโฮ” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 Speed Reading ได้ถูกตีพิมพ์ลง ในหนังสือพิมพ์ “คะโฮะคุชินโฮ” ว่าเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้อ่านเร็ว ขึ้น โดยผู้สื่อข่าวหน้าการศึกษา และศิลปะ คุณฟุรุเซกิ โออิระ รู้สึก ประทับใจกับการอ่านเร็วคอร์สนี้อย่างมาก “ผมคิดว่า การฝึกคอร์สนี้เป็นการฝึกเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ อ่านจากเดิมที่จะไล่อ่านไปทีละคำ แต่เมื่อฝึกไปเรื่อยๆ จนสามารถ ขยายขอบเขตการมองได้แล้ว ผมสามารถรับข้อมูลตัวอักษรเข้าสู่…

Continue Reading มุมมองสื่อมวลญี่ปุ่น

มุมมองสื่อมวลชนไทย

มุมมองสื่อมวลชนไทย "หากไม่รู้จักสร้างสมดุลให้กับสมองทั้งสองซีก ก็เท่ากับว่า เราใช้พลังจาก ตัวตนภายในของเราเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น ซึ่งน่าเสียดายว่าอีกซีกหนึ่ง ที่มีนั้นอาจทำให้เราสมบูรณ์แบบได้" พลังที่ไม่เคยใช้:แจ๊ค มินทร์ อิงค์ธเนศ/บิสิเนสไทย "สมองทั้งสองซีกมีความสามารถที่แตกต่างกัน และสมองซีกขวายังมีความ สามารถที่พิเศษอีกหลายๆ อย่าง" สมองซีกซ้าย-ขวา/ผู้จัดการออนไลน์

Continue Reading มุมมองสื่อมวลชนไทย

ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์ โตชิยูกิ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ผู้ศึกษาด้านหน้าที่ กลไก สมองขั้นสูง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า"ผมได้ค้นคว้าและศึกษาวิธีการฝึกฝนเพื่อช่วยให้อ่านเร็วขึ้น ร่วมกับสมาคมการอ่าน เร็วแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยได้พบว่าการอ่านเร็วมีส่วนสัมพันธ์กับสมองซีกขวา ด้าน หน้า อย่างน่าทึ่ง" "โดยทั่วไปแล้ว คนที่ไม่สามารถอ่านเร็วได้ จะใช้สมองซีกซ้ายส่วนใหญ่ในการอ่าน แต่คนที่สามารถอ่านเร็วจะใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาในการอ่าน ซึ่งเป็นระบบ การเรียนรู้ภาษาที่น่าสนใจอย่างมาก" "หากคุณสามารถอ่านหนังสือได้เร็ว และจำนวนมากขึ้น มันจะเป็นเครื่องมือนำพาคุณไปสู่ผลประโยชน์ต่างๆ มากมายที่คุณอาจคาดไม่ถึงในอนาคต" ศาสตราจารย์ อาซูม่า ฮิโรชิ มหาวิทยาลัยโตเกียว ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และ…

Continue Reading ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

สมองการวิจัย

      จากผลการวิจัยระบุว่า มนุษย์เราใช้พื้นที่สมองเพียงแค่ 5% - 10% คนส่วนใหญ่จะใช้สมองซีกซ้ายมากกว่า สมองซีกขวา ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ การเรียน การทำงาน ซึ่งยังมีพื้นที่สมองอีกจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้งาน หรือ ใช้งานน้อยมาก ดังนั้นประเทศญี่ปุ่นจึงได้ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย วิธีการดึงสมองส่วนนั้นมาใช้งาน เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถของมนุษย์ในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น       จากการเปรียบเทียบหน้าที่ของสมองทั้งสองซีกจะเห็นว่า สมองซีกขวากับสมองซีกซ้ายทำหน้าที่แตกต่างกัน และ มีลักษณะเด่นไม่เหมือนกัน เช่น เวลาเราอ่านหนังสือ สมองซีกซ้ายจะรับข้อมูลที่อ่านได้น้อย และช้า แต่มีข้อดี ตรงที่รับอย่างเป็นขั้นตอน…

Continue Reading สมองการวิจัย

ข้อมูลปีการศึกษา 2549

ข้อมูลปีการศึกษา 2549 อาจารย์ดุษิต พรหมชนะ (ผู้วิจัย) ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ แผนกมัธยมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาในปัจจุบันเป็นการเรียนรู้ในโลกกว้าง ที่ทุกคนสามารถแสวงหา ความรู้ได้อย่างกว้างไกล และถ้าจะเรียนรู้ได้ดีมีประสิทธิภาพสูง และเกิดประโยชน์ ที่สุด ก็ควรมีการสร้างวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มาก การอ่านหนังสือเป็นวิธีการ หนึ่งในการแสวงหาความรู้ ใครที่มีเทคนิคการอ่านที่ดี เก็บประเด็นจากการอ่านได้ มาก และสามารถใช้เวลาในการอ่านน้อยลงแต่ได้เนื้อหาสาระมากขึ้น ก็จะมีโอกาส ในการคิด และสร้างองค์ความรู้ได้มากกว่าคนอื่นๆ แต่ที่ผ่านมาเด็กไทยไม่ค่อยชอบ การอ่านหนังสือ เพราะเวลาอ่านแล้วรู้สึกเหมือนเป็นทุกข์ คิดว่าน่าเบื่อหน่าย อีกทั้ง…

Continue Reading ข้อมูลปีการศึกษา 2549

ข้อมูลปีการศึกษา 2550

ข้อมูลปีการศึกษา 2550             Speed Reading Thai ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการฝึกฝน และ ผลสอบ จากผู้ที่เข้าฝึกฝน Speed Reading ตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งผลที่ได้ คือ ผู้ที่เข้าฝึกฝน Speed Reading หรือ ผู้ที่อ่านหนังสือได้เร็ว มีแนวโน้ม ทำคะแนนสอบ หรือ เกรด ได้สูงกว่า ผู้ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกฝน หรือ ผู้ที่อ่านหนังสือช้า โดย ได้แบ่งการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเป็น…

Continue Reading ข้อมูลปีการศึกษา 2550

ข้อมูลปีการศึกษา 2552

ข้อมูลปีการศึกษา 2552       การเปรียบเทียบความเร็วการอ่านกับผลสอบของผู้ที่ผ่านการฝึก Speed Reading ซึ่งผลการเปรียบเทียบ พบว่า นักเรียนที่อ่านเร็วมีแนวโน้มทำคะแนนสอบได้ดีกว่านักเรียนที่อ่านช้า แบ่งการเปรียบเทียบเป็น 3 ช่วงชั้นดังนี้ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนที่ 1

Continue Reading ข้อมูลปีการศึกษา 2552

การเปรียบเทียบระดับความเร็วการอ่านกับคะแนนสอบแต่ละวิชา

การเปรียบเทียบระดับความเร็วการอ่านกับคะแนนสอบแต่ละวิชา       จากการเปรียบเทียบระดับความเร็วการอ่านกับคะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นในวิชา ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า คะแนนสอบของทุกวิชาจะแปรผันตามความเร็วการอ่าน หรือ อาจกล่าวได้ว่า คะแนนสอบแต่ละวิชาจะเพิ่มมากขึ้น ตามความเร็วการอ่านที่เพิ่มขึ้น

Continue Reading การเปรียบเทียบระดับความเร็วการอ่านกับคะแนนสอบแต่ละวิชา