โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รุ่นที่ 1

หลังจากฝึกฝนแล้วสามารถอ่านได้ หลากหลายรูปแบบ เช่นทีละกลุ่มคำ ทีละประโยค และทีละบรรทัดครับ"

Continue Reading โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม) รุ่นที่ 6

หลังจากได้ฝึกฝน Speed Reading แล้ว ทำให้อ่านหนังสือได้เร็วขึ้น สามารถอ่านได้ทีละประโยคแล้วค่ะ"

Continue Reading มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม) รุ่นที่ 6

โรงเรียนศิริธนศึกษา รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.5)

"ฝึกไปได้ 2-3 บทก็เริ่มรูู้สึกว่า Speed Reading ช่วยให้หนูอ่านได้เร็วขึ้นมาก ค่ะ มีสมาธิ และผลการเรียนก็ดีขึ้นค่ะ"

Continue Reading โรงเรียนศิริธนศึกษา รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.5)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม) รุ่นที่ 7

“หลังผ่านการฝึก Speed Reading แล้ว อ่านและทำความเข้าใจได้เร็วขึ้น ค่ะ นอกจากนี้ผลการเรียนก็ดีขึ้น ด้วยค่ะ”

Continue Reading มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม) รุ่นที่ 7

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม รุ่นที่ 2

“ผมได้เรียนรู้ทักษะทางด้านการอ่าน ทำให้อ่านได้เร็วขึ้นการจดจำก็ดีขึ้น กว่าแต่ก่อนครับ”

Continue Reading โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม รุ่นที่ 2