รายละเอียดคอร์สฝึกฝน

 รายละเอียดคอร์สฝึกฝน
Speed Reading 1 หลักสูตร มีทั้งหมด 60 บทเรียน แบบฝึกฝนทั้งหมดเป็นภาษาไทย สามารถเข้าฝึกฝนสูงสุดวันละ 2 บทเรียน และ สามารถทบทวนในบทเรียนล่าสุดที่เพิ่งฝึกไปได้อีก 1 ครั้ง ก่อนจะข้ามไปฝึก บทถัดไป (สถิติการทดสอบจะเก็บจากครั้งล่าสุดที่เข้าทดสอบ)

สามารถเลือกสมัครครั้งละ 20 บทเรียน หรือ 40 บทเรียน
หลักสูตร
คอร์ส 1*
คอร์ส 2*
คอร์ส 3
  จำนวนบทเรียน
20 บทเรียน
40 บทเรียน
60 บทเรียน
(บทที่ 1 – 20 )
(บทที่ 1 – 40 )
(บทที่ 1 – 60 )
  ระยะเวลาในการเข้าฝึก
40 วัน
80 วัน
120 วัน
  (นับจากวันแรกที่เข้ามาล็อกอิน)
  แบบทดสอบวัดความเร็วการอ่าน
และความเข้าใจ
บทที่ 21 – 40
บทที่ 21 – 60
  ราคา (บาท)
1,500
3,000
4,500
*หมายเหตุ :  กรณีที่สมัครคอร์ส 1 เมื่อฝึกครบแล้วสามารถเลือกต่ออายุแพ็คเกจ
(บทที่ 21 – 40 ในราคา 1,500 บาท หรือ บทที่ 21 – 60 ในราคา 3,000 บาท)กรณีที่สมัครคอร์ส 2 เมื่อฝึกครบแล้วสามารถเลือกต่ออายุแพ็คเกจ
(บทที่ 41 – 60 ในราคา 1,500 บาท)

Leave a Reply