เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการฝึกฝน Speed Reading

เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการฝึกฝน Speed Reading

1. แบบฝึกกล้ามเนื้อตา

เป็นการฝึกที่สำคัญสำหรับการพัฒนาความสามารถในการมอง และเป็นหัวใจสำคัญ ของการฝึกอ่านเร็ว การฝึกกล้ามเนื้อตาก็เหมือนกับการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬา เป็นการฝึกเพื่อกระตุ้นสายตาให้โฟกัสได้เร็วขึ้น

2. แบบฝึกมองทีละคำ

เป็นการฝึกเพื่อเคลื่อนไหวสายตาให้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นขั้นแรกของการฝึกอ่านเร็ว

3. แบบฝึกเพื่อเพิ่มขอบเขตในการมอง

เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มขอบเขตความสามารถในการรับรู้คำศัพท์ และประโยคจำนวนมาก ได้ทันที

4. แบบฝึกจดจำรูปแบบการอ่าน

เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน และทำความเข้าใจหลายๆ คำได้พร้อม กัน ภายในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อฝึกไปเรื่อยๆสมองก็จะเริ่มเคยชินกับการอ่านรูปแบบ ใหม่ และสามารถมองคำและเข้าใจได้ทันที

5. แบบฝึกมองเป็นกลุ่มคำ

เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มขอบเขตความสามารถในการคิด หรือ ขอบเขต (จำนวนตัวอักษร) ที่สามารถทำความเข้าใจความหมาย โดยเปลี่ยนการมองไล่ไปทีละคำ เป็นการมอง ในรูปแบบทีละกลุ่มคำ

6. แบบฝึกการมอง 2 จุด

เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการข้อมูลในแนวคู่ขนานไล่ลงมาทีละบรรทัด ซึ่งการ อ่านเร็วนั่นก็คือการจัดการข้อมูลแบบคู่ขนานไปเรื่อยๆ โดยทำความเข้าใจคำศัพท์ และประโยคอย่างรวดเร็ว ภายในสมอง

การเก็บสถิติการทดสอบเพื่อดูพัฒนาการ
ส่วนที่ 1 จะเป็นการทดสอบเพื่อวัดความเร็วในการอ่าน ( Speed test ) ซึ่งระบบจะทำการวัดผลทั้งก่อน และหลังที่ทำการฝึกฝน ทุกบทเรียน และเก็บผลทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงการพัฒนา
ส่วนที่ 2 จะเป็นการทดสอบเพื่อวัดความเร็วและความเข้าใจในการอ่าน
( Fast brain test ) ซึ่งหลังจากทดสอบแล้วระบบจะเก็บผลทุกครั้งเพื่อ ให้ทราบถึงการพัฒนา

Leave a Reply