ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะฝึก Speed Reading

  13. หากลืม Password ต้องทำอย่างไร ?
  14. หากในขณะที่กำลังฝึกเกิดความผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถทำแบบทดสอบต่างๆได้ ( Speed test, Fast brain test)
จะต้องทำอย่างไร ?

  15. หากในขณะที่ทำการฝึกเกิดความผิดพลาดขึ้น เช่นไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ทำให้ต้องหยุดฝึกกลางคัน         จะต้องทำอย่างไร ?

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะฝึก Speed Reading

13. หากลืม Password ต้องทำอย่างไร ?

กรุณาทำการติดต่อกลับมาที่ 0-2661-7720 ต่อ 3 ในวัน และเวลาทำการ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ และส่ง รหัสผ่านทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ในรายละเอียดส่วนตัว

<กลับสู่ด้านบน>

14. หากในขณะที่กำลังฝึกเกิดความผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถทำแบบทดสอบต่างๆ ได้( Speed test, Fast brain test) จะต้องทำอย่างไร ?

 สามารถเข้าไปทำการทดสอบใหม่ได้ที่เมนู ” ทบทวนแบบทดสอบ ” ด้านซ้ายมือ ที่หน้าแรกหลังจากล็อกอิน ซึ่งสามารถ เลือก แบบทดสอบ Speed test หรือ Fast brain test จากนั้นเลือกบทที่ต้องการทดสอบ

*** หมายเหตุ ในกรณีที่เข้าทำแบบทดสอบจากเมนู ” ทบทวนแบบทดสอบ ” จะไม่มีการเก็บสถิติการทดสอบ

<กลับสู่ด้านบน>

15. หากในขณะที่ทำการฝึกเกิดความผิดพลาดขึ้น เช่น ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้ต้อง หยุดฝึกกลางคัน จะต้องทำอย่างไร ?

โดยปกติแล้วระบบจะให้เข้าฝึกซ้ำในบทล่าสุดที่เพิ่งฝึกไปได้ อีก 1 ครั้ง หากเกิดปัญหาความผิดพลาดขึ้น สามารถเข้าฝึกซ้ำ
ในบทที่มีปัญหาได้อีก 1 ครั้ง ที่ปุ่ม ทบทวน ก่อนข้ามไปฝึก บทถัดไป และสถิติจะเก็บครั้งล่าสุด

<กลับสู่ด้านบน>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  info@speedreadingthai.com   หรือ   0-2661-7720 ต่อ 3  ในเวลาทำการ

Leave a Reply