ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ศาสตราจารย์ โตชิยูกิ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด
ผู้ศึกษาด้านหน้าที่ กลไก สมองขั้นสูง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า”ผมได้ค้นคว้าและศึกษาวิธีการฝึกฝนเพื่อช่วยให้อ่านเร็วขึ้น ร่วมกับสมาคมการอ่าน เร็วแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยได้พบว่าการอ่านเร็วมีส่วนสัมพันธ์กับสมองซีกขวา ด้าน หน้า อย่างน่าทึ่ง”

“โดยทั่วไปแล้ว คนที่ไม่สามารถอ่านเร็วได้ จะใช้สมองซีกซ้ายส่วนใหญ่ในการอ่าน แต่คนที่สามารถอ่านเร็วจะใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาในการอ่าน ซึ่งเป็นระบบ การเรียนรู้ภาษาที่น่าสนใจอย่างมาก”

“หากคุณสามารถอ่านหนังสือได้เร็ว และจำนวนมากขึ้น
มันจะเป็นเครื่องมือนำพาคุณไปสู่ผลประโยชน์ต่างๆ มากมายที่คุณอาจคาดไม่ถึงในอนาคต”

ศาสตราจารย์ อาซูม่า ฮิโรชิ มหาวิทยาลัยโตเกียว ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และ ที่ปรึกษาสมาคมการอ่านเร็วแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ให้สัมภาษณ์ว่า

“กลไกของสมองคนเราทุกคน สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากประสบการณ์ในชีวิตและ การฝึกฝน คนที่ได้รับการฝึกฝน Speed Reading จะมีความสามารถในการจัดการ ข้อมูลต่างๆ โดยรวมได้ดีขึ้น เช่น อ่านหนังสือได้เร็วขึ้น คิดหรือประมวลผลดีขึ้น ความ เข้าใจดีขึ้น ความจำดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Fast Brain”

“โดยทั่วไปแล้ว คนที่ไม่สามารถอ่านเร็วได้ ส่วนใหญ่จะใช้สมองซีกซ้ายในการอ่าน แต่คนที่สามารถอ่านเร็วจะใช้สมองทั้งซีกซ้าย และซีกขวาในการอ่าน ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ภาษาที่น่าสนใจอย่างมาก”

“หากคุณสามารถอ่านหนังสือได้เร็ว และจำนวนมากขึ้น
มันจะเป็นเครื่องมือนำพาคุณไปสู่ผลประโยชน์ต่างๆ มากมายที่คุณอาจคาดไม่ถึงในอนาคต”
ที่มา หนังสือ อ่านได้ไวจำได้เร็ว
ผู้แต่ง ทะจิมะ อะกิฮิโกะ
การอ่านเร็วเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการศึกษา
       ปัจจุบันนี้มีคนจำนวนไม่น้อยที่ออกมาเรียกร้องให้มี “การศึกษาที่นำไปใช้ในชีวิตจริง” ซึ่งการศึกษาแบบนี้จะมี
จุดประสงค์เพื่อที่จะสอนสิ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีแนวคิดที่จะจัดให้มีการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ทั่วๆไป และวิชาที่จะสอนการใช้ชีวิตในสังคมจริง
       สิ่งสำคัญในการศึกษาที่นำไปใช้ในชีวิตจริงนั้นก็คือ “การเรียนรู้ด้วยตนเอง” คือ ไม่ได้รอให้คนอื่นมาถ่ายทอด ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหา เรียนรู้วิธีคิดหาคำ ตอบด้วยตนเอง
       อินเทอร์เน็ต ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยม เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่มีอยู่หลากหลายทั่วทุก มุมโลก ที่สามารถค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง และปัจจุบันอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง ในบรรดาข้อมูลเหล่านั้นก็มีทั้งข้อมูลที่เราเต็มใจรับ และถูกยัดเยียดให้รับ กว่าเราจะได้ข้อมูลที่ต้องการมา ก็จำเป็นจะ ต้องใช้เวลาอย่างมาก และบางครั้งข้อมูลที่เราหามาได้ ก็อาจจะมากเกินความจำเป็น จนอาจจะใช้ข้อมูลที่ได้มา เหล่านั้นอย่างผิดวัตถุประสงค์
       แม้แต่ในสถานศึกษาก็ยังใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียน ในเมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยน แปลงเข้าสู่ยุคที่มีข้อมูลข่าวสารจำนวนมหาศาลเช่นนี้ พวกเราในฐานะผู้รับข้อมูลข่าวสารเองก็ต้องเปิดใจเตรียมรับ ข้อมูลที่มีอยู่มากมายนั้นเช่นกัน
       ความสามารถในการอ่านเร็ว จึงกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการศึกษาที่นำไปใช้ในชีวิต จริง เพราะจะช่วยพัฒนาความสามารถในการจัดการข้อมูล และมีเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร มากกว่าคนอื่นๆ

Leave a Reply