มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม) รุ่นที่ 7

มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม) รุ่นที่ 7

  มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นครปฐม) รุ่นที่ 7
น.ส. ชนากานต์ หาญอนุสรณ์ ปี 1

– สถิติครั้งแรก 1,591 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 5,823 ตัว/นาที

“หลังผ่านการฝึก Speed Reading แล้ว อ่านและทำความเข้าใจได้เร็วขึ้นค่ะ นอกจากนี้ ผลการเรียนก็ดีขึ้นด้วยค่ะ”
น.ส. กีรยา ทศไพสนธิ์ ปี 1

– สถิติครั้งแรก 2,481 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 6,406 ตัว/นาที

“Speed Reading ทำให้มีสมาธิในการอ่าน จึงอ่านและทำความเข้าใจได้เร็วขึ้น ส่วนใหญ่ จะนำเทคนิคที่ได้ไปใช้กับการอ่านรายวิชาที่มีเนื้อหาเยอะๆ ทำให้ประหยัดเวลาในการอ่าน มากขึ้นค่ะ”
น.ส. สาวิตรี มังดินดำ ปี 1

– สถิติครั้งแรก 1,516 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 4,956 ตัว/นาที

“โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจค่ะ จึงได้เข้ามาฝึกฝน หลังผ่านการฝึกแล้วได้นำเทคนิค ที่ได้มาปรับใช้กับการอ่านหนังสือในชีวิตประจำวันดู รู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิในการอ่านมากขึ้น และอ่านได้เร็วขึ้นค่ะ“

Leave a Reply