โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รุ่นที่ 1

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รุ่นที่ 1

  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รุ่นที่ 1
ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ เผ่นโผน ป.5/5

– สถิติครั้งแรก 1,115 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 2,948 ตัว/นาที
“Speed Reading ทำให้อ่านหนังสือได้เร็วและคล่องขึ้น หลังจากฝึกฝนแล้วสามารถอ่านได้หลากหลายรูปแบบ เช่นทีละกลุ่มคำ ทีละประโยค และทีละบรรทัดครับ”
ด.ช. ณรงค์เดช เป็งวันผูก ป.5/5

– สถิติครั้งแรก 1,751 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 2,873 ตัว/นาที

“Speed Reading ช่วยให้ผมอ่านได้เร็ว ความจำดีขึ้น แบบฝึกมีหลายบททำให้เรารู้สึกสนุกไปกับการฝึก ปกติผมชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว และได้นำเทคนิคนี้ไปใช้อ่านหนังสือที่บ้าน ตอนนี้รูปแบบการอ่านเปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยไล่อ่านทีละตัว ตอนนี้อ่านได้ทีละกลุ่มคำแล้วครับ”
ด.ช. ณัฐดนัย หารตันกูล ป.5/5

– สถิติครั้งแรก 1,406 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 2,687 ตัว/นาที

“หลังจากฝึก Speed Reading แล้ว ทำให้อ่านหนังสือได้เร็วขึ้น มีความจำที่ดีขึ้น สามารถย่อความจากหนังสือได้เร็วขึ้น และสามารถอ่านหนังสือในเวลาที่จำกัดได้ ตอนนี้อ่านได้หลากหลายรูปแบบทั้งทีละกลุ่มคำ ทีละประโยค และทีละบรรทัดแล้วครับ”
ด.ช. ทิฆัมพร สุขสวัสดิ์ ป.5/5

– สถิติครั้งแรก 710 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 2,431 ตัว/นาที

“ตอนนี้สามารถขยายขอบเขตสายตา และมองเป็นกลุ่มคำได้ และผมยังนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการอ่านตัวหนังสือต่าง ๆ ที่พบเจอในชีวิตประจำวันด้วยครับ”
ด.ช. ติณณ์ เริ่มหิรัญวงศ์ ป.5/5

– สถิติครั้งแรก 953 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 1,995 ตัว/นาที

“Speed Reading ทำให้ผมมีความจำดีขึ้น อ่านหนังสือได้เร็วขึ้น ได้นำเทคนิคนี้ไปใช้ในการจดจำบทเรียนต่าง ๆ ตอนนี้สามารถอ่านได้ทีละหลายบรรทัดแล้วครับ”

Leave a Reply