โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม รุ่นที่ 2

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม รุ่นที่ 2

  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม รุ่นที่ 2
ด.ช. พชร พรหมเศรณี ม.2

– สถิติครั้งแรก 1,896 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 2,378 ตัว/นาที

“ผมได้เรียนรู้ทักษะทางด้านการอ่าน ทำให้อ่านได้เร็วขึ้น การจดจำก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนครับ”
ด.ช. กาญจน์กษิต ตียปรีชญา ม.2

– สถิติครั้งแรก 1,756 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 2,803 ตัว/นาที

“ผมสามารถอ่านได้เร็วขึ้น และจับใจความได้ดีขึ้นครับ แต่ก่อนผมใช้เวลาอ่านหนังสือสอบ 1วิชา ประมาณ 1 ชั่วโมง แต่หลังจากผ่านการฝึกแล้ว ผมใช้เวลาแค่ 35 นาทีครับ ซึ่งทำ
ให้ผมอ่านได้หลายวิชามากขึ้นครับ”
ด.ช. พันธ์ภาคภูมิ เชษฐพฤนท์สกุล ม.4

– สถิติครั้งแรก 796 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 2,994 ตัว/นาที

“โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากครับ เพราะมีรูปแบบการฝึกที่หลากหลาย ช่วยทำ ให้ผมอ่านหนังสือได้ดีขึ้น และมีสมาธิมากขึ้นด้วยครับ”
น.ส. พรกนก นุตคำแหง ม.4

– สถิติครั้งแรก 1,552 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 5,858 ตัว/นาที

“ตอนแรกคิดว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ไร้สาระ และเสียเวลาในการฝึก แต่หลังจากได้ ผ่านการฝึกแล้ว รู้สึกว่าได้รับประโยชน์อย่างมากค่ะ ช่วยให้หนูมีสมาธิเพิ่มมากขึ้น อ่านได้ เร็วขึ้น และจับใจความได้ดีมากขึ้น ทำให้อ่านหนังสือได้หลายวิชาค่ะ”
นาย ศักดิณัฐ สุวรรณสิงห์ ม.4

– สถิติครั้งแรก 1,621 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 4,905 ตัว/นาที

“การฝึกอ่านเร็ว ช่วยให้ผมอ่านได้ไวขึ้น มีสมาธิในการอ่านยาวขึ้นกว่าแต่ก่อน ทำให้จดจำ สิ่งต่างๆได้มากขึ้น และผมก็คิดว่าน่าจะทำให้ผลเรียนเทอมนี้ดีขึ้นด้วยครับ”

Leave a Reply