โรงเรียนศิริธนศึกษา รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.5)

โรงเรียนศิริธนศึกษา รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.5)

 โรงเรียนศิริธนศึกษา รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.5)
ด.ญ. ณัฐกาญจน์ หงษ์หิน ป.5

– สถิติครั้งแรก 1,529 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 3,504 ตัว/นาที
“ตอนเปิดเทอม อาจารย์ประกาศว่าต่อไปนี้พวกเราจะต้องฝึก Speed Reading ตอนแรกหนูก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรค่ะ แต่พอฝึกไป 2-3 บท ก็เริ่มรู้ว่า Speed Reading ช่วยให้หนูอ่านได้เร็วขึ้นมากค่ะ มีสมาธิ และผลการเรียนก็ดีขึ้นค่ะ”
ด.ญ. พรทิพย์ จันทร์เรือง ป.5

– สถิติครั้งแรก 726 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 2,845 ตัว/นาที

“ตอนแรกที่ได้ยินชื่อ Speed Reading หนูก็สนใจเลยค่ะ พอได้มาฝึกจริงๆ ก็ทำให้หนูอ่านได้เร็วขึ้น และได้นำวิธีการอ่านแบบนี้ไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบและทำข้อสอบ ทำให้ผลเรียนเริ่มดีขึ้นค่ะ”
ด.ช. นวพล สลูยา ป.5

– สถิติครั้งแรก 1,064 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 3,088 ตัว/นาที

“ดีใจมากครับที่มีโอกาสได้ฝึก Speed Reading เพราะทำให้ผมอ่านหนังสือได้เร็วขึ้น มากขึ้น ทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยครับ สามารถนำวิธีการอ่านแบบนี้ไปใช้กับการอ่านในชีวิตประจำวัน วิธีการฝึกก็ไม่ยากด้วยครับ”
 โรงเรียนศิริธนศึกษา รุ่นที่ 2 (ชั้น ป.4)
ด.ช. ปรัชญา ปัญโย ป.4

– สถิติครั้งแรก 1,012 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 2,630 ตัว/นาที
“สนุกมากครับเวลาที่ได้เข้ามาฝึก Speed Reading และยังทำให้ผมอ่านหนังสือเร็วขึ้น และความจำดีขึ้นด้วยครับ”
ด.ญ. อุษณี วงศ์ษา ป.4

– สถิติครั้งแรก 1,119 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 2,707 ตัว/นาที

“ดีใจค่ะ ทีได้มาฝึก Speed Reading สนุกด้วยค่ะ และทำให้อ่านเร็วขึ้น ความจำดีขึ้นค่ะ”
ด.ช. สหเทพ อจิรภาส์ ป.4

– สถิติครั้งแรก 356 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 2,995 ตัว/นาที

“ตอนแรกที่ได้ยินเกี่ยวกับการฝึกอ่านเร็ว ผมคิดว่าน่าจะช่วยให้ผมอ่านได้เก่งขึ้นครับ เวลาครูสอบอ่าน ผมได้ใช้เทคนิคนี้ทำให้อ่านเร็วขึ้นครับ”
ด.ญ.วิณัชชา สุปินะ ป.4

– สถิติครั้งแรก 987 ตัว/นาที
– สถิติสูงสุดขณะนี้ 2,561 ตัว/นาที

“หลังผ่านการฝึกฝนมาแล้ว ผมสามารถอ่านได้เร็วขึ้น และ เข้าใจสิ่งที่ครูสอนมากขึ้นครับ”

Leave a Reply